Plány židovského osídlení v Čechách z první poloviny 18. století

Jiří Drozda, Šárka Steinová, Filip Paulus


Klíčová slova: židovské osídlení, plány měst
Téma příspěvku: Historická kartografie a stará mapová díla

Z první poloviny 18. Století se nedochovalo mnoho map a plánů detailně zobrazující města a vesnice. O to cennější je soubor 98 map a skic židovského osídlení v Čechách. Tento soubor by roztroušen po několika archivech a muzeích. Péčí pracovníků Národního archivu a VÚGTG se podařilo tento soubor dokumentovat a identifikovat jednotlivé plány a náčrty. Přestože jejich zpracování není jednotné, byly zpracovávány různými autory s velice rozdílnými kartografickými znalostmi a zkušenostmi, soubor představuje unikátní kolekci map a skic, které byly vyhotoveny během jediného roku (1727). Nikde jinde se nedochovaly plány zachycující židovské obyvatelstvo v obcích a městech na území jednoho státního útvaru v první polovině 18. století. Význam souboru je také podpořen faktem, že v daném období byly zachyceny menší obce marginálního významu, zatímco u větších měst plány chybí.

Jedinečnost tohoto mapového souboru je podtržena i skutečností, že soubor splňuje všech šest kritérií pro zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.