POZVÁNKA

„Jednomyslnost: všechny kompasy nás směrují k severu.“
Valeriu Butulescu, 1953

Pozvánka

Pozvánka na konferenci

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT zvou na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Těšíme se na společné setkání v městě, které se stalo v minulostí zdrojem tvůrčí inspirace pro významné osobnosti naší kultury, jako jsou Petr Brandl, Josef Kajetán Tyl, či Jiří Orten.

Nechť je nádherné prostředí Jezuitské koleje GASK pro účastníky 23. kartografické konference inspirativním a příjemným mistem k setkaní i k diskuzi o historii, přítomnosti i budoucnosti kartografie.


Pozvánka na 23. kartografickou konferenci je ke stažení zde.
Plánek areálu konání 23. kartografické konference zde.

POZVÁNKA

Zveme Vás na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Další info

TERMÍNY

Konferenční kalendář obsahuje data pro registraci účastníků, odeslání abstraktů referátů a posterů.

Další info

Registrace

On-line registrační formulář na 23. kartografickou konferenci, registrace na workshopy a přihlášení příspěvku.

Další info

Poplatky

Informace o výši konferenčních poplatků a o možnostech a termínech platby.

Další info