KONFERENČNÍ GRANTY

„Panejo! Ta Brazílie je velká.“
George Bush, 43. prezident Spojených států 1946, při pohledu na mapu Brazílie

KONFERENČNÍ GRANTY

Organizátoři 23. kartografické konference v Kutné Hoře (18. - 20. září 2019) vyhlašují dva konferenční granty pro podporu účasti studentů a mladých kartografů. Úspěšným uchazečům (v každé kategorii jednomu) bude plně hrazen konferenční poplatek a ubytování po dobu celé konference a jejich příspěvek bude zařazen do odborného programu konference. Náklady na dopravu na konferenci grant nepokrývá.

Studentský grant:

 • uchazeč musí být v době přihlášky studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského studijního programu v ČR (nutné dodat potvrzení o studiu ne starší než 2 měsíce)

Juniorský grant:

 • uchazeč musí být ve věku do 35 let včetně a nesmí být studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studia v ČR

Společné podmínky pro oba granty:

 • předložení rozšířeného abstraktu příspěvku (700-1000 slov)
 • podílí-li se na příspěvku více autorů, může o grant požádat pouze korespondující autor
 • příspěvek musí respektovat alespoň jedno z témat konference
 • je přípustné, aby byl příspěvek již publikován v recenzovaném časopise; v takovém případě musí být kopie článku přílohou přihlášky

Proces přihlášení:

Uchazeči zašlou do 12. dubna 2019 na email jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz následující informace a dokumenty:

 • jméno žadatele a adresa jeho organizace nebo pracoviště,
 • jména spoluautorů, jsou-li,
 • rozšířený abstrakt příspěvku (700-1000 slov),
 • potvrzení o studiu,
 • kopie článku, byl-li již publikován.

Proces hodnocení:

Přihlášky bude hodnotit komise jmenovaná programovým výborem konference bodovým systémem. Hodnoticími kritérii jsou vědecká kvalita, originalita a přínos příspěvku. Výsledky komise sdělí do 17. května 2019.


Ke stažení: vyhlášení konferenčních grantů v pdf

POZVÁNKA

Zveme Vás na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Další info

TERMÍNY

Konferenční kalendář obsahuje data pro registraci účastníků, odeslání abstraktů referátů a posterů.

Další info

Program

Organizátoři připravili program plný zajímavých přednášek a workshopů a nezapomněli ani na společenské vyžití.

Další info

Poplatky

Informace o výši konferenčních poplatků a o možnostech a termínech platby.

Další info