PROGRAMOVÝ VÝBOR

„Pro člověka s fantazií je mapa oknem do dobrodružství.“
Francis Chichester, anglický letec a námořník, 1901 - 1972

PROGRAMOVÝ VÝBOR

# Jméno Instituce
1 doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D. – předseda Fakulta stavební, ČVUT Praha
2 Prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
3 doc. Ing. Marian RYBANSKÝ, Ph.D. Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
4 doc. Ing. Václav ČADA, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita
5 RNDr. Jakub LYSÁK, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
6 doc. Ing. Tomáš BAYER, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
7 Mgr. Bc. Zdeněk STACHOŇ, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
8 Mgr. Jan PTÁČEK Kartografie Praha, a.s.
9 Ing. Přemysl JINDRÁK Zeměměřický úřad
10 Mgr. Jiří ŠMÍDA, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
11 PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
12 Mgr. Čeněk ŠAŠINKA, Ph.D. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita

POZVÁNKA

Zveme Vás na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Další info

TERMÍNY

Konferenční kalendář obsahuje data pro registraci účastníků, odeslání abstraktů referátů a posterů.

Další info

Program

Organizátoři připravili program plný zajímavých přednášek a workshopů a nezapomněli ani na společenské vyžití.

Další info

Poplatky

Informace o výši konferenčních poplatků a o možnostech a termínech platby.

Další info