ORGANIZAČNÍ VÝBOR

„Svět vlastně vypadá jinak, než si myslíme.“
Ferdinand I. Dobrotivý rakouský císař, 1793 - 1875

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

# Jméno Instituce
1 doc. Ing. Tomáš BAYER, Ph.D. - předseda Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
2 doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D. Fakulta stavební, ČVUT v Praze
3 Ing. Markéta POTŮČKOVÁ, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
4 Ing. Eva ŠTEFANOVÁ, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
5 Ing. Miroslav ČÁBELKA Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
6 Mgr. PhDr. Eva NOVOTNÁ Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
7 RNDr. Jakub LYSÁK, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
8 Ing. Růžena ZIMOVÁ, Ph.D. Fakulta stavební, ČVUT v Praze
9 Ing. Tomáš JANATA, Ph.D. Fakulta stavební, ČVUT v Praze
10 Ing. Jiří KREJČÍ Fakulta stavební, ČVUT v Praze

POZVÁNKA

Zveme Vás na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Další info

TERMÍNY

Konferenční kalendář obsahuje data pro registraci účastníků odeslání, abstraktů referátů a posterů.

Další info

Program

Organizátoři připravili program plný zajímavých přednášek a workshopů a nezapomněli ani na společenské vyžití.

Další info

Poplatky

Informace o výši konferenčních poplatků a o možnostech a termínech platby.

Další info