PROGRAM KONFERENCE

„Svět vlastně vypadá jinak, než si myslíme.“
Ferdinand I. Dobrotivý rakouský císař, 1793 - 1875

PROGRAM KONFERENCE

Organizátoři konference si vyhrazují právo na změny v programu. Program dle aktualizace k 12. 9. 2019. Program je ke stažení zde.

Plánek areálu konání 23. kartografické konference zde.

středa 18.9.2019
12:30 - 13:30 hod.prezence účastníků (štábní domek)
13:30 - 14:45 hod.1. blok workshopů:
  • Workshop 1 - Digitalizace a kartografické zpracování starých map a glóbů (UK, doc. Bayer, PhDr. Novotná)
  • Workshop 2 - Geostatistická metoda KDE+ a software ROCA (Centrum dopravního výzkumu, doc. Bíl)
14:45 - 15:05 hod.coffee break
15:05 - 16:20 hod.2. blok workshopů:
  • Workshop 3 - Důlní mapy od minulosti k současnosti (VŠB-TUO, RNDr. Plánka)
  • Workshop 4 - Mapa a aplikace geografie v komerční sféře (TUL, doc. Nižnanský)
16:30 - 17:45 hod.3. blok workshopů:
Workshop 5 - Plány na změny státního mapového díla středního měřítka (ZÚ, Ing. Jindrák)
18:00 - 19:00 hod.doprovodný program:
  • malý orientační běh
  • komentovaná prohlídka města
čtvrtek 19.9.2019
8:00 - 9:00prezence účastníků (hlavní sál)
9:00 - 9:20 hod.zahájení konference:
  • organizátoři
  • starosta Kutné Hory - Ing. Josef Viktora
  • předseda ČKS - prof. Talhofer
9:20 - 11:00 hod.1. blok konference - teoretické aspekty, sekci řídí: Jiří Cajthaml
11:00 - 11:30 hod.coffee break
11:30 - 13:00 hod.2. blok konference - aktuální trendy, sekci řídí: Marian Rybanský
13:00 - 14:30 hod.oběd (štábní domek)
14:30 - 16:00 hod.3. blok konference - staré mapy, sekci řídí: Zdeněk Stachoň
16:00 - 16:30 hod.coffee break
16:30 - 18:00 hod.4. blok konference - vzdělávání, sekci řídí: Vít Voženílek
18:00 - 19:00 hod.členská schůze ČKS
19:30 - 23:00 hod.společenský večer (štábní domek)
pátek 20.9.2019
8:30 - 10:15 hod.5. blok konference - uživatelské aspekty, sekci řídí: Jiří Šmída
10:15 - 10:45 hod.coffee break
10:45 - 12:15 hod.6. blok konference - aplikovaná a státní kartografie, sekci řídí: Přemysl Jindrák
12:15 - 12:30 hod.zakončení konference:
  • organizátoři
12:30 - 14:00 hod.oběd (štábní domek)
15:00 - 16:00 hod.komentovaná procházka údolím Vrchlice

POZVÁNKA

Zveme Vás na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Další info

TERMÍNY

Konferenční kalendář obsahuje data pro registraci účastníků odeslání, abstraktů referátů a posterů.

Další info

Program

Organizátoři připravili program plný zajímavých přednášek a workshopů a nezapomněli ani na společenské vyžití.

Další info

Poplatky

Informace o výši konferenčních poplatků a o možnostech a termínech platby.

Další info