POKYNY AUTORŮM PŘÍSPĚVKŮ

„Svět je kulatý.“
Kryštof Kolumbus, janovský mořeplavec, 1451 - 1506

POKYNY AUTORŮM POSTERŮ

Děkujeme všem aktivním účastníkům konference za přihlášení jejich odborného posteru.

 • Prosíme autory, aby při tvorbě posteru dodrželi maximální velikost A0, orientace na výšku.
 • Přihlášené postery nahlaste organizátorům při registraci, kde Vám budou sděleny informace o vyvěšení.
 • Postery lze uchytit pomocí připínáčků nebo je nalepit.
 • Budeme rádi, pokud na posteru použijete loga konference. Stahovat je můžete zde.

POKYNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Děkujeme všem aktivním účastníkům konference za přihlášení jejich odborného referátu. Programový výbor jej zařadil do programu konference.
Věnujte pozornost základním pokynům pro přednášející.

 • Přednášející má na prezentaci čas v délce 12 minut. Dodržte prosím časový limit! V opačném případě krátíte čas na prezentace ostatních přednášejících, na diskuzi a na přestávku.
 • V prezentaci se soustřeďte výhradně na nejdůležitější sdělení (cíl a výsledky), které podnítí konstruktivní diskusi. Ostatní informace lze uvést v diskusi, která bude vždy na závěr příslušného konferenčního bloku.
 • Prezentaci nahrajte u obsluhy v přednáškovém sále nejpozději 20 minut před začátkem příslušného programového bloku.
 • Prezentace musí být v některém z uvedených formátů: PPT, PPTX, PDF.
 • Místnost je ozvučena reproduktory, mikrofon bude povinný.
 • Formát projektoru je 16:10, rozlišení 1280:800.
 • Prezentace se budou spouštět ze stolního počítače, použití vlastního notebooku nebude možné.
 • Přednášejícím bude k dispozici dálkový prezentér.
 • Budeme rádi, pokud v prezentaci použijete loga konference.

POZVÁNKA

Zveme Vás na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

Další info

TERMÍNY

Konferenční kalendář obsahuje data pro registraci účastníků, odeslání abstraktů referátů a posterů.

Další info

Program

Organizátoři připravili program plný zajímavých přednášek a workshopů a nezapomněli ani na společenské vyžití.

Další info

Poplatky

Informace o výši konferenčních poplatků a o možnostech a termínech platby.

Další info